Privacyregelement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen bij Roadsvervoer.nl.

Roadsvervoer.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt uw privacy belangrijk. Roadsvervoer.nl houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ.

Wij verwerken persoonsgegevens van uw omdat u gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

1. OFFERTEPROCES

Wij verwerken gegevens die u zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van je aanvraag. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van uw aanvraag, het bevestigen van uw aanvraag, de mogelijkheid tot het beoordelen van uw aanvraag. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de AVG.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Contactinformatie
  • Gegevens van uw rit

2. COOKIES

Wij verwerken ook gegevens van u, die u indirect aan ons verstrekt. Roadsvervoer.nl maakt namelijk gebruik van cookies voor  analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Locatiegegevens
  • IP-adres of app IDs
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Websitetaal

De gegevens uit de analytische cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die je tijdens het bestelproces verstrekt.

HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAREN

Roadsvervoer.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen uw gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen.

DELEN MET ANDEREN

Roadsvervoer.nl deelt uw gegevens niet aan derden.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht alle gegevens die wij over uw verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens u niet relevant zijn voor ons selectieproces, kunt u contact met ons opnemen. U kunt je hiervoor wenden tot info@roadsvervoer.nl. Roadsvervoer.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Roadsvervoer.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Scroll naar boven